نیستی

نیستی را پشت پوستم پنهان کرده ام

و نبضم آهنگی بیش نیست

آونگی بیش نیست زمان

میان پس و پیش

پیش نمی رود

پخش می شود

و دستم

چه کوتاه

جا می ماند.

 مرگ

شوخی تلخی ست در دستهای ساعت

دور گردن روزها.

/ 0 نظر / 2 بازدید