بیا پرچمت را بردار

فاتح

این زن سال هاست

صعودت را تماشا کرده

بیا پرچمت را بردار

تو در مقابل دوربین مخفی بودی.

بخند

 

/ 3 نظر / 2 بازدید