دی ماه خیابان

صبح‌ها،

از اینجا،

آفتاب قشنگ است.

دماوند هم برفی‌ست.

خوب است همه چیز.

گاهی اوقات ابری می شود،

گاهی پرنده ای از ایوانی می‌پرد

گاهی بوقی می‌شنویم

گاهی جیغی...شیونی

گاهی هم آدم می‌میرد ....

 

 

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
فری کثیف

دی ماه قدیم هوا برفی بود. دی ماه جدید هوا هم وارونه است!

رضا

گاهی هم زمستون بهار میشه

فری کثیف

اون مال بهمنه! بحث در مورد دی ماه بود!

طنز متفاوت

جالب این جاست که همه این سکانسها را من صبحها می بینم فقط چون بیمارستان اطفال روبروی خانه ماست بیشتر اوقات مرگ طفل را می بینم تا مرگ بزرگسال