دعای اول

خدايا هيچ بنی بشری رو سر دو راهی نذار........

/ 2 نظر / 2 بازدید
me

آمين

??

پس چرا دعای قبلی رو عوض کردی؟...