نیمی از شهر را داده ام 

به خرابه های خیال های  خاکستری

عکسی همیشگی ام

از گمشده ای در جنگ

بر خیابان های مانده ی شهر

که به یادش

به احترام سکوت می کنند

و سر به زیر

خاطرات نبرد را 

در تکرار اسم کوچه ها

فراموش می کنند

/ 1 نظر / 58 بازدید