دستم را روی عکست می گذارم

که هر روز بزرگتر می شود....

بزرگ....

حتی چال گونه ات هم پيداست

وقتی می خنديدی

کور بودم؟!...

هيس می دهم به فکرهايم

کسی که بازويم را گرفته و توی خواب لبخند می زند تو نيستی...

مجبور نيست خواب مرا ببيند

مور مورم می شود

هیـــــــــــــس....

/ 5 نظر / 2 بازدید
هانیه

سلام........خوبی؟........نوددرصد جذابیت وبلاگت به خاطر اسمشه........

افسانه

سلام چون گفتی خصوصيه وارد نشی چون خيلی فضولم بايد وارد می شدم. موفق باشی به منم يک سری بزن

رضا

به نظر من چون خواب هر کسی از وبلاگش هم خصوصی تره کسی ديگه نبايد خواب کس ديگه‌ای رو ببينه.

امپورتا

اين بين همه اين خوبها... خيلی خوب بود... مممم... فوق العاده! :)

سيامک

هيييييس ... فکر نکن ، بخواب فکر نکن .... بخواب.... هييييس شايد مرگ کابوست بعد از بيداری التيامی باشد براين اوضاع رويايی !!!