می توانم بگذارم موهایم یقه ی باد را بگیرد

دستم توی جیبم خفه شود

دهانم بی هوا سرفه کند

یا می توانم جواب ندهم

کلی

ساعت چند است؟ را

اوتوبوس تازه رفته است؟ را

زنگ را

دست را

نمی دانی ولی

می توانم بد تر هم بشوم روزهای دوست داشته نشدنم

/ 3 نظر / 17 بازدید
...

کاش انگشتهای من هم حرف ميزد شعرهات خيلی قشنگن از خوندنشون لذت می برم موفق باشی

موژ

هی فکر می کردم واسه اين حتما کامنت گذاشتم... الان ديدم که... يعنی معرکه ست...