یادوار 2

خودت که نیستی

اما خیالت گاهی دلش برای خیالم تنگ می شود

گاهی هم من و خیالم هوایی ات که می شویم

خیالت می آید و دستمان را می گیرد

می برد خیابان گاندی

انقلاب

سینما ...

و توی تاریکی

حواسمان که نیست

سرش را می کند لای موهایمان

و

می بوسدمان

خودت که نیستی دیگر

ما سه نفر زندگی خوبی داریم

/ 3 نظر / 9 بازدید