طمع است

خواستنت

بیش از این...

وقتی  هر شب  اینجا نشسته ای و آفتاب

گرد و خاک را بر باریکه نور صورتت می رقصاند

صدایت نیست فقط

خودت که هستی

نگاهت که هست

لبخندت هم...

می شود کوچ کرد به دنیای بی صدای خوابها.

بودنت وقتی هست

خوابها بیداری اند

 

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
فري پشه

گاهي برق گوهري لاي اشعارت چشم را ميزند. آفرين.

چقدر این شعر حس داره