مناجات

از این ایمان نخ نما چیزی نمانده

 چاه کفرمان را عمیق تر می کنیم

                              هستی؟!

/ 3 نظر / 2 بازدید
سيامک

هستی ؟!‌ کی ايمانمان ته چاه کفرمان خواهد خفت خدا می داند ...

خدا

پايه ام !

پدرخوانده

پستی که توش سيگار نيست آدمو ياد تابلوي حداکثر سرعت ۱۱۰ ميندازه ضد حاله !