هنگامه

دروغ نیست

امروز

حتی اگر در هیچ تقویمی نشانش نکرده‌ای

حتی اگر برای فریفتنم آمده‌ای

تمام این لحظه‌ها

تو را به آغوش‌های دیگر تیک تاک کرده این ساعت

بگذار

روی عقربه‌های جلادش بخوابد

تو را آورده این به خواب رفته.

تو اینجایی

دروغ نیست پوستت

خط چشمت که بر دست‌هایم مانده

آغوشت

که بوی هلهله می‌دهد

برای فریفتنم آمده‌ای؟

بیا جای نبودن‌هات را نشانت بدهم

بیا کبودی‌ها را ببوس

مگر نه که برای فریفتنم آمده‌ای؟

دست‌ها،همین دو دستی که برداشتی از سر روزها

همین خنده خنده دلبری

نه تمامت

همین که برگشته کافیست

تا بگذارم

فکر کنند

برای فریفتنم آمده‌ای.

/ 4 نظر / 2 بازدید
گل ناز

بیا کبودی ها را ببوس... زیبا بود [گل]

ف

کدام قله کدام اوج

محمد

خیلی وقت بود نیومده بودم اینجا، دلم برای ادبیاتت تنگ شده بود، عوض شده ولی خوبه همچنان :)

محمد

ضمنن اسمش رو چرا عوض کردی؟