درد را

نمی توانم که نشانت دهم

درد

هزار بار  تای آستین تابستانی توست

که جا مانده در سرما

طعم تمام بهار است

وقتی در زمستان گمت کرده باشم

درد،

دوست داشتنت است

وقتی

محو می شود

و آدم ها از پشتش

بی خیال رد می شوند

سر تکان می دهند

سلام می کنند.

بی رنگ است

درد

نمی توانم که نشانت دهم

/ 5 نظر / 4 بازدید
لاله

ای وای! ای داد! ای هوار!

موژان

:| لااال می شوییییم

حمید یوسفی

سلام و درود سلام به این شعر و درود به شاعرش. [گل][گل]

فکر کنم شعرهای موجزتری پایین تر توی تومار بلاگ تان هست، اما اجازه بدهید فعلاً آن ها را ندید گرفته "بند" کنم به این یکی! به نظرم در این شعر حرف تکرار می شود، ظاهراً فقط برای این که خواننده یک وقت نفهمیده از روی شعر نگذرد، که صد البته دلیل بدی است و شاعر را در دست اندازهایی می اندازد مثل این: ... درد / ... / محو می شود / و آدم ها از پشتش / بی خیال رد می شوند / ... / درد / بی رنگ است ... ممکن است دفاع کنید که محو شدن و بی رنگ بودن دو کیفیت مختلف به بار می آورند، اما خودتان محو شدن را به معنای شفاف شدن به کار برده اید و بی رنگی نشان ندادنی را هم می شود به سادگی همان شفاف بودن تلقی کرد. از این رو دفاع احتمالی تان "بی رنگ" می شود. قطعاً خود جمله های مختصر هستند و از نظر ساختاری نمی شود مختصرترشان کرد، پس منظور از ایجاز در این کامنت صرفاً پرهیز از به انحاء مختلف بیان کردن یک حس منفرد است. این شکل از تکرار را سپهری مکرراً (!) توی شعرهاش می گنجاند و حوصله ی خواننده را به چالش می کشد. نمونه ها فراوان اند. نکته ی دیگر: در این شعر درد و عشق با هم نسبتی دارند، و حدس ام این است که کلید این

رابطه در جاماندگی (فراق یا پایان یافتگی) است. پس در این شعر دردی که آشنای خاص و عام است از نگاهی تازه مطرح می شود. یعنی موضوع شعر درد است و عشق در حاشیه، هرچند مرکزیت اش به طرز زیبایی تثبیت می شود. این ها را بافتم که بگویم ــ گرچه از اول می شد بگویم! ــ که واژه ی "درد" نیاز به تکرار ندارد. شعرتان به سلیقه ی این خواننده جدی و زیباست و نگاه و کنایه ی خاص خود را دارد. برای همین نقد جدی اش کردیم. امیدوارم دل آزرده نکرده باشیم.