خواب

اتفاقی نیست.
خیالت همینطور به خوابم نرسیده.
بعد از این همه سال...
چشمهایم لای در ماند
از آن روزها
که ببینم کنار پنجره
باشی
و
نباشی.
اتفاق همینطور افتاد.

از پنجره.

/ 1 نظر / 2 بازدید
پدرخوانده

مبارکه خانم. از کلبه ی عموتم که خیلی قشنگ تره [چشمک] اتفاق افتاد؟ ار پنجره؟ شکست؟ بیچاره این اتفاق ها بیچاره این بیچاره ها !!