اتفاق

مدادی که بی حواس٬

پرتم می کند.

زمانی که بی من حفر می شود.

منی که بی سو می دوم.

حواسی که دیگر پرت نمی شود.

کشف نمی شوم.

و معدنی که آرزو شده...

/ 8 نظر / 2 بازدید
هومن

while a simple helix twists and faces every where, it runs for its goal countinously. with one constant parametere, one linearly rising one and one which is not important. it knows its coordinates!

سيامک

حالا من هی بگم اين هومن درس اين چيزا رو خونده هی بگه نه . ..........................................................................................................................................................................................

رويا

شعرت من رو ياد شعر فروغ انداخت رها شده/در حجمی سفيد خالی ليز اگه مايلی لينکتونو بذارم

سيامک

اوه اوه اوه اوه ، ديگه شعرات ملت رو ياد شعرای فروغ می ندازه . دمت گرم فکر کنم ديگه وقتشه که بری زير ماشين ؛)

تورج بخشایشی

شیطان عصاره ی هوس و لج شد پای فرشته های خدا کج شد دستش ....................... با دوتا مطلب جدید بروزم و منتظر خوندن نظرات ارزشمندت

مهسا-خط فاصله

چطور ميشه آدم توو اين فضای به اين بزرگی که همه عالم و آدم بهش دسترسی دارن يه جايی رو بسازه و بعد هم بگه خصوصيه وارد نشويد ! حيف اينهمه نوشته های قشنگ نيست که با لطافتی زنونه نوشته شدن و با درايتی خاص گفته شدن ؟

رضا

مداد بی حواس چرا چرت و پرت می گی؟ می‌خوای تونل زمان حفر کنی؟! تو ... می‌کنی!!

ر

چه دير آپ می کنی